صفحه اصلی

اخبار

برخورد با جانشین پلیس راه خور جندق

مدیریت سایت 2017-01-04 22:22:44


با پيگيري اعتراض همکاران اصفهاني و همکاری معاونت گردشگري استان اصفهان، با پیگیری فرماندار شهرستان خوروبیابانک، جانشین پلیس راه خور جندق به علت برخورد ناشایست با تورهای گردشگری از پلیس راه منتقل گردید.


دیگر صفحات وب